Jak objednat zájezd

Jak objednat zájezd

Jak si objednat zájezd

  1. Vyberte si z naší nabídky zájezd dle Vašich požadavků.
  2. Vyplníte objednávkový formulář a odešlete jej. Vyplnění je nezávazné do doby podepsání smlouvy či odeslání platby zálohy
  3. Vyčkejte na naši odpověď emailem nebo telefonem. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat ještě tentýž den (pokud si zájezd objednáte ve večerních/nočních hodinách, zkontaktujeme Vás následující pracovní den).
  4. Naši pracovníci ověří obsazenost Vámi zvoleného zájezdu v cestovní kanceláři.
  5. Pokud je vybraný zájezd volný, bude s vámi dohodnut způsob předání Cestovní smlouvy a souvisejících dokumentů. (mail, fax, pošta či osobně)
  6.  Doručené dokumenty včetně cestovní smlouvy si přečtěte, pečlivě překontrolujte a smlouvu podepište.
  7. Cestovní smlouvu nám zpět zašlete spolu s dokladem o zaplacení (e-mailem, faxem nebo osobně)
  8. Naši pracovníci Vás opět kontaktují a potvrdí doručení cestovní smlouvy s dokladem.
  9. Nejpozději 2 dny před odjezdem dostanete informace k odbaveni
  10. Zájezd si také můžete zakoupit přímo v pobočkách naší Cestovní kanceláře AJV Příbram s.r.o. 

Podmínky internetového prodeje zájezdů CK AJV Příbram s.r.o.                                

Úvod
Cestovní kancelář AJV Příbram s.r.o.( dále jen CK) provozuje  mimo prodeje vlastních zájezdů i prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) na základě řádně uzavřených obchodních smluv o prodeji zájezdů. Prodej zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu je  uskutečňovaný přímou nabídkou v provozovnách CK AJV a také prostřednictvím internetu www.ajvpribram.cz CK AJV prodává zájezdy za stejné ceny jako zastoupené cestovní kanceláře a to včetně slev a věrnostních programů.  Na všechny námi nabízené zájezdy se vztahuje platné pojištění pořádajících CK proti úpadku v souladu se zákonem 159/1999 Sb.

Ceny zájezdů
Nabízíme zájezdy za stejné ceny jako touroperátoři (pořadatelé zájezdu). CK si vyhrazuje právo oprav možných nepřesností v nabídce zájezdů vzniklé při jeho ručním zadávání do rezervačního systému. Vzhledem k obrovskému objemu ručně zadávaných dat CK nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Uvedená cena plaveb je vždy chápána jako cena od -, denní aktuální cena bude zákazníkovi sdělena po provedení nezávazné rezervace. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.

Objednávka
Zájezd se objednává  vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který se zobrazí u každého zájezdu.  Jiné služby cestovního ruchu - ubytování, půjčení auta , ...lze objednat prostřednictvím emailu. Podmínkou přijetí zákazníkovy předběžné objednávky je vyplnění kontaktních údajů, které jsou označeny v tomto objednávkovém formuláři jako povinné. CK si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné. CK si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru.

Naši pracovníci Vás budou kontaktovat ihned, jakmile zkontrolujeme dostupnost kapacit. V pracovní době odpovídáme do  60 minut po obdržení zákazníkovy nezávazné objednávky. V sezónních špičkách se může doba potřebná k vyřízení objednávky výjimečně protáhnout i na několik hodin, u rezervace na vyžádání i na 1-2 dny.

Pokud jsou zákazníkem požadované kapacity volné, je mu tato skutečnost obratem potvrzena. Potvrzení rezervace zákazníkovi se uskutečňuje na uvedený kontaktní email či telefonicky případně poštou a to podle možností zákazníka a časovým prostorem určeným pro realizaci smlouvy. V rámci potvrzení rezervace (resp. v návaznosti na emailové potvrzení rezervace) jsou se zákazníkem dojednány podrobnosti dalšího postupu zakoupení zájezdu a zákazník je vyzván k doplnění údajů nezbytných k vyplnění cestovní smlouvy. Po dohodě se zákazníkem je zaslána cestovní smlouva spolu se Všeobecnými smluvními/obchodními podmínkami pořadatele zájezdu a případně Pojistnými podmínkami a potřebnými pokyny na úhradu zájezdu faxem, emailem, poštou. Zákazník je povinen zaslat podepsanou smlouvu zpět obratem v co možná nejkratší době Cestovní kanceláři AJV Příbram s.r.o., přičemž musí dbát závazných termínů pro platbu zálohy nebo doplatku. Cestovní kancelář AJV Příbram s.r.o. není odpovědná  za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka.

Zájezdy na vyžádání: U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u zahraničního partnera cestovní kanceláře. V takovém případě je CK AJV s.r.o. oprávněna požadovat podle podmínek dané cestovní kanceláře zálohu ve výši až 100% ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ní stejně tak ihned i storno podmínky dané cestovní kanceláře. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

Platba
Za zájezdy objednané více  než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla zálohu ve výši 50 %  plné ceny, následně pak jeden měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou část, u plavby lodí je doplatek splatný 6- 8- týdnů před cestou. U zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před započtením zájezdu (včetně zájezdů typu „last minute") platí zákazník celou cenu ihned při objednání zájezdu. Konkrétní výši zálohy vám sdělíme při rezervaci.
Hotel, půjčení auta:  rozvrh plateb se řídí podmínkami poskytovatele služby a bude vám sdělen při rezervaci.

Sjednaná lhůta pro zaplacení zálohy a doplatku ceny a způsob provedení těchto plateb je zákazníkem závazná a její nedodržení může mít za následek storno zájezdu či rezervace ze strany CK.

V závislosti na přání zákazníka, po dohodě s příslušným rezervačním pracovníkem CK, se platba zájezdu poukazuje na účet CK AJV Příbram vedený u ČSOB Příbram: č.ú. 196918314/0300 a to bankovním převodem, složením hotovosti na pobočce zvolené banky nebo poštovní poukázkou.

Na přání zákazníka je možno platit hotově přímo v kancelářích CK AJV Příbram s.r.o.
Při bankovním převodu CK nevystavuje zákazníkovi mimo řádné cestovní smlouvy žádné další doklady o zaplacení.

Platba zájezdu na fakturu: rádi Vám vyhovíme pokud Váš zaměstnavatel přispívá na dovolenou a potřebujete vystavit fakturu. K vystavení faktury potřebujeme znát přesný název a adresu zaměstnavatele, případně vyžaduje-li to zaměstnavatel tak zaslání jeho objednávky. Je dobré také znát formulaci, kterou zaměstnavatel na faktuře vyžaduje, vědět zda příspěvek zaměstnavatele je poskytován případně i na děti, ….
V každém případě je nutné projednat postup fakturace s našimi pracovníky v CK AJV Příbram s..r.o.

Platba zájezdu poukázkami: pokud požadujete úhradu zájezdu poukázkami (např. SODEXHO, DEJEUNER, ….) je nutno tuto úhradu provést přímo v kancelářích CK AJV. Neakceptujeme zasílání poukázek poštou. Úhrada poukázkami nelze uplatnit na plnou výši ceny zájezdu. Podrobnosti vám rádi sdělíme přímo v CK.

Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku  jejího podepsání a zasláním platby. 

Doklady k nastoupení zájezdu
Doklady, potřebné k nastoupení zájezdu - vouchery, obdrží zákazník od CK či pořadatele zájezdu. U leteckých zájezdů se zákazníkovi zasílají pouze pokyny. Odbavení zájezdu probíhá přímo na letišti, zde si zákazník u přepážky pořádající CK vyzvedne letenky, hotelové vouchery a případně kartičky pojištění. Pokyny k poznávacím zájezdům jsou zasílány obvykle emailem. Ve vlastním zájmu si tedy zajistěte funkčnost emailové adresy uvedené ve smlouvě.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, storno podmínky a stornopoplatky
CK si neúčtuje žádné storno poplatky. Zákazník je oprávněn stornovat jím objednaný zájezd v době před a po oznámení o rezervaci telefonicky nebo mailem bez storno poplatku. Po podpisu cestovní smlouvy je však zákazník vázán stornopodmínkami pořádající CK. Stornopodmínky jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách, které zákazník obdrží při objednání zájezdu. Odstoupení od smlouvy (stornování zájezdu) je nutné učinit vždy písemně.

Pojištění proti úpadku, Všeobecné podmínky pořadatelů
Všechny CK, se kterými CK AJV spolupracuje, mají uzavřeno povinné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb. Všeobecné podmínky pořádající CK a Pojistné podmínky cestovního pojištění Vám budou zaslány na vyžádání nebo spolu s cestovní smlouvou.

Ochrana osobních údajů
Podpisem smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanoveními §§ 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, CK, jejíž služby jsou zprostředkovávány (dále jen „CK"), zpracovávala chráněné osobní údaje zákazníka, včetně rodného čísla. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK oprávněna zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných či zprostředkovaných CK a pro akviziční činnost.Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK oprávněna uchovávat  až do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, poté je povinna tyto údaje zlikvidovat. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněna zpracovávat CK nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů registrovaný zpracovatel v souladu s ust. § 16 citovaného zákona a tyto údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK, kteří zpracovávání osobních údajů provádějí, a těm, kteří jsou oprávněni nabízet služby poskytované nebo zprostředkované CK, tyto služby poskytovat, vyřizovat reklamace a zpracovávat účetní operace - úhrady za poskytnuté služby, a dále mohou být tyto údaje zpřístupněny zaměstnancům pověřeného zpracovatele. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemně odvolat.

Odmítnutí zákazníka
CK si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:
- zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná
- zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace
- zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu

Identifikace firmy:
CK AJV Příbram s.r.o.
Sídlo firmy: E. Beneše 53, 261 01 Příbram VII, Česká republika
IČO: 27257622 DIČ: CZ 27257622
CK AJV Příbram s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. Oddíl C, vložka 108154
Č.účtu – ČSOB Příbram 196918314/0300
Prodejní místa CK AJV Příbram
Provozovny CK AJV OC Nová Zdaboř /Tesco/, Žežická 599 tel-fax 318-692712
CK AJV Osvobození 306, Příbram VII tel. 318368588, tel-fax 318-611381
E-mail: ajv@ajvpribram.cz